Welkom
Koninklijke Deurnese Postzegel Kring
Webmaster Edgard Maes
                            Verkoop
Ruildienst
          Rita Moons en Jozef Van Beethoven verzorgen de ruildienst
           Materiaaldienst
Voor alle materiaal ( Davo - Lindner - Leuchturm - Catalogen - enz) kan je tercht bij Jurgen Van Osselaer. Tijdens de vergadering kan de bestelling geplaatst worden of via e-mail
Bibliotheek Onze club telt veel magazines alsook clubbladen van andere clubs. Na afspraak met Ann Van Grimberge kan men deze ontlenen.
Deze ploeg zorgt ervoor dat er wekelijks een verkoop ven en voor leden kan plaatsvinden (lidmaatschap van de club is vereist). Daar de ingegevn loten dzeelfde avond verkocht worden, vragen wij om geen beschadigde en / of minderwaardige loten in te geven. Van de kopers wordt verwacht dat zij de gekochte loten na aankoop bekijken en indien er iets aan de loten schort dit direct mee te delen aan de verkoop’s verantwoordelijke. Waarna naar een oplossing wordt gezocht. Eens de zaal verlaten kan men geen gevolg meer geven aan reclamaties.
Samen met gemiddeld 65 leden kan men tijdens de wekelijkse dinsdagavond vergadering, en dit vanaf 19:30. Zegels ruilen - nieuwigheden aanschaffen - materiaal aan voordelige prijzen bekomen. Catalogi (Michel - Michel on line - Yvert & Tellier - Officiële Belgische Catalogus) deelnemen aan de verkoop van en voor leden, Bibliotheek en natuurlijk tussen pot en pint bijpraten met andere leden. Tijdens de maand juli en augustus zijn er geen vergaderingen wegens jaarlijks verlof.
                                Voorzitter  Eddy Van Vaeck                                Onder voorzitter  Roger Kegels            Secretariaat - Bibliotheek     Ann Van Grimbergen  Penningmeester - Leden administratie - Informatica   Edgard Maes                               Veiling meester  Arno Oomis                       Ruil dienst Rita Moons // Jozef Van Beethoven                               Materiaal  Jurgen Van Osselaer        
Beste leden,
 
Eddy Van Vaeck
Beste collega’s, beste leden. Zoals jullie allen vaststellen blijft het Corona virus ons in zijn greep houden. Meer zelfs, de laatste dagen worden alle cijfers slechter. De hoop van de laatste weken wordt meer en meer wanhoop, zeker na de laatste mededelingen van afgelopen vrijdag 16 oktober 2020. Voor onze wekelijkse vergaderingen blijft het momenteel onmogelijk om deze te organiseren. Daarom heeft het bestuur besloten om AL onze vergaderingen op te schorten tot het einde van het jaar 2020. Wat het daarna wordt blijft nog even afwachten. Begin januari 2021 ??? We hiouden jullie op de hoogte via email of via ons clubblad en rekenen op jullie begrip. Hou het gezond en tot ….???? Namens het bestuur an de Koninklijke DPK. De voorzitter