Club geschiedenis
Koninklijke Deurnese Postzegel Kring
Webmaster Edgard Maes

Een club die meer dan 55 jaar bestaat heeft een geschiedenis Even terug in de tijd….. De “Deurnese Postzegelkring”, kortweg D.P.K., zag het levenslicht in maart 1965, vandaag de dag meer dan 55 jaar geleden. Het waren een handvol moedigen die hun schouders onder deze oprichting hebben gezet. Een onderneming waar wij nu, na 55 jaar nog steeds de vruchten plukken. Van de stichters zijn er geen personen meer onder ons, maar van de leden van het eerste uur zijn er nog enkele vandaag de dag nog steeds lid. Toch blijven zij allen in onze gedachten en vormen samen met de huidige leden onze D.P.K. Ondertussen kreeg onze kring in 2015 de toelating om zich “Koninklijke” te noemen, een hele eer. Ons eerste vergaderlokaal was café “Ter Rivieren”, dat zeer snel te klein werd waardoor we dienden te verhuizen naar zaal “Concordia”. Maar ook hier moesten, we door de snelle groei, naar een grotere locatie werd ook dit te klein en sloegen we onze tenten op in de gelagzaal van de “Expohal”. We spreken nu van het jaar 1967. Het ledenaantal bleef groeien en bereikte op een gegeven ogenblik de 400. Elke week kenden we een ruime belangstelling en een honderdtal leden waren steeds aanwezig. Opnieuw werd het ook hier te klein en we vertrokken naar de zaal “Centrum” in de Hallershofstraat te Deurne. We zijn nu in 1970 en we waren gerust voor een aantal jaren. Dat dachten we toch. Maar wegens onbegrijpelijke beslissingen van de beheerraad van de zaal drong een nieuwe verhuis zich op. Zo belandden we dan in lokaal “Ruggehof”. We schrijven nu februari 1982. Hier kunnen we echt blijven, daar waren we van overtuigd. Maar kijk, bijna 40 jaar later in het voorjaar van 2021, herhaalde de geschiedenis zich. Onbegrijpelijke beslissingen lagen ook hier aan de basis van een nieuwe verhuis. Vanaf september 2021 kan ie ons vinden in Zaal “De Cluyse” Kerkhofblommestraat 1, 2170   Merksem De Kon. D.P.K. is aangesloten bij Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen (K.L.B.P.), de Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelkringen (K.V.B.P.) en de SFP De Koerier. In 1967 hield de kring zijn eerste tentoonstelling en dit ter gelegenheid van de voorverkoop van de Culturele reeks “Erasmus en zijn tijd”. Ondertussen heeft de kring al meer dan 30 tentoonstellingen gehouden. Verschillende van deze tentoonstellingen gingen door ter gelegenheid van de voorverkoop van een zegel of een reeks zegels. Denken we maar aan de postzegels voor de Fabiola stichting in 1970 en 1975, de zegel voor jeugdfilatelie in 1983, de reeks “Honderd Jaar Belgische Werkliedenpartij” in 1985 en de Europa zegels in 1987. Ter gelegenheid van het 25 jarige bestaan in 1990 waren wij de inrichters van de Provinciale Competitieve Postzegeltentoonstelling voor de provincie Antwerpen. Tijdens deze tentoonstelling werd een vignettenautomaat opgesteld die ons een enig vignet leverde: “SCINDAFIL 90” als herinnering aan deze gebeurtenis. Dat deden we nog eens over met de inrichting van de provinciale competitieve tentoonstelling in 2000, met de uitgifte van de Gentse Floraliën, de eerste naar verschillende rozen ruikende ‘geurzegels” van België. In 2014 was onze laatste tentoonstelling met voorverkoop van de uitgifte “Grote Markt” van Antwerpen in het postkantoor van de Groenplaats. Hierna werd het stil wat tentoonstellingen betreft, maar zeker niet met de andere activiteiten. Het is zeer typisch voor het succes van de vereniging dat sedert haar oprichting elke dinsdag wordt vergaderd en dat daar bijna altijd tussen de 40 en 80 leden aanwezig zijn, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. “Deurnese Postzegel Krant” het periodieke tijdschrift, is al aan zijn 52 ste jaargang toe. Het geniet niet alleen in eigen kring een ruime belangstelling, maar ook ver daarbuiten.
Wij vieren feest naar aanleiding van 50 jaar DPK nu KDPK
Nationale medaille voor Filatelistische Verdienste K.L.B.P. Onze voorzitter, Eddy Van Vaeck, werd als laureaat verkozen door tijdens de Raad van Bestuur van K.L.B.P. voor de “Nationale Medaille voor Filatelistische Verdienste 2010” Het is de eerste maal in onze club geschiedenis en tot op heden ook de enige keer, dat deze eer te beurt valt voor een van onze leden. Proficiat Eddy
Provinciale medaille voor Filatelistische Verdienste K.L.B.P.
Sedert 1969 wordt jaarlijks, in alle provincies, de provinciale medaille uitgereikt aan een persoon die zich uitermate ten dienste heeft gesteld voor de bevordering van de filatelie in zijn provincie.
Hierna een lijst met deze winnaars die lid zijn of waren van onze club. (+ overleden)
1971
J. Papen
+
1978
A. Verhaegen
+
1979
mevr. C. Mellen
+
1988
F. Claessen
+
1989
F. Thys
1990
R. Van der reeth
1992
A. Dollé
+
1993
E. Van Vaeck
1994
W. Deijnckens
1996
J. Vanhoutte
1999
R. Kegels
2000
S. Verdijck
2002
J. Van Beethoven
2005
E. Maes
2007
W. Van dyck
+
2010
H. De Belder
2013
L. Van Roy
2018
J. Decoster